DISTRIBUTIVNI CENTAR IVANJICA

Firma TIS d.o.o.  je globalni distributer pločastih materijala za proizvodnju nameštaja, kant traka i okova za nameštaj, sa nekoliko distributivnih centara regionalno orijentisanih na servisiranje tržišta na kom su lokacijski raspoređeni. Osnovana i stacionirana u Ivanjici u prvim godinama postojanja posebno je bila orijentisana na tržište koje geografski tretiramo kao “Uža Srbija” da bi kasnijim razvojem kompanija TIS postala prisutna ne samo na celoj teritoriji nacinalnog tržišta, već i van njega.

Izgradnjom centralnog magacinskog skladišta 2001. godine u Ivanjici, stvoreni su preduslovi za intezivan razvoj firme kako na polju trgovine ali i u domenu usluga i proizvodnje. Rastuće poslovne aktivnosti uticale su da novim investicijama skladište postane modernije, prilagođeno potrebama efikasnijeg zadovoljavanja potreba kupaca i postizanju veće produktivnosti.

U tom smislu došlo je do funkcinalnog odvajanja magacina po osnovnim robnim sortimentima i njihovog kvalitativnog poboljšanja u smislu postizanja tehničkih standarda za bezbedan i efikasan rad.

Skladište pločastih materijala sa preko 4000 m2

Skladište kant traka koje treba da obezbedi pre svega preglednost, selekciju i pravilno čuvanje kant traka, zauzima 250 m2 u dva nivoa:

Okovi za nameštaj se nalaze u novom regalnom skladištu na 1000 m2 i ovo je centralno skladište okova za celokupno tršižte na kom TIS nastupa:

Administrativni i finansijski centar firme takođe se nalazi u Ivanjici u poslovnoj zgradi u kojoj je zaposleno preko 25 ljudi:

Tis d.o.o. Ivanjica
Šume bb
Tel: +381 32 651 922, +381 32 651 923, +381 32 651 927
Fax: +381 32 660 121

office@tis.rs