DISTRIBUTIVNI CENTAR NOVA PAZOVA

Novim investicijama, kompanija Tis d.o.o. kontinuirano širi svoju prodajnu mrežu kako bi se približila svojim klijentima i poslovnu saradnju podigla na viši nivo. U skladu sa strateškom orijentacijom o regionalnoj pokrivenosti tržišta, od 02.04.2012. sa radom počinje novi distributivni centar u industrijskoj zoni Nove Pazove, na oko 4000 m² skladišnog i i 300m² poslovnog prostora. Modernim voznim parkom i najsavremenijim regalnim i paletnim skladištem, omogućili smo svojim klijentima efikasnu i tačnu isporuku robe, čime su naše pozicije na tržištu značajno ojačane, a broj kupaca znatno povećan. U distributivnom centru u  Novoj Pazovi opremljen je veoma moderan izložbeni prostor koji je na jednom mestu objedinio kompletan asortiman TIS-a kako u pogledu pločastih materijala, tako i u pogledu kant traka i okova za nameštaj. Pored živih uzoraka svakog materijala ili komada okova koji nudimo, na interesantan način su prikazane performanse ovih materijala i proizvoda kao i mogućnosti njihove primene. Ovaj izložbeni salon funcioniše u sklopu naše maloprodaje, ali postoji funkcionalna odvojenost za prezentovnje veleprodajnog asortimana.

U novom kancelarijskom ambijentu primenili smo različite materijale i trendove koje nudimo tržištu:

Specijalizovano regalno skladište za pločaste materijale namenski je pravljeno i poseduje preko 500 paletnih mesta.

U DC Nova Pazova primenili smo univerzalni princip skladištenja, čuvanja i manipulacije kant trakom.

Tis d.o.o. ogranak Stara Pazova
Vojački put 20, Vojka, Stara Pazova, Srbija
Tel: +381 22 327 008, +381 22 327 008
Fax: +381 22 327 011

pazova@tis.rs