Kroz godine kontinuiranog rasta i razvoja poslovne aktivnosti kompanije, neminovno su se dešavale promene u poslovnom okruženju, promene u procenjenom potencijalu tržišta, njegovoj segmentiranosti, stepenu likvidnosti, nivou tehnologije, primeni novih trendova i dizajnerskih pravaca, kvalitetu servisa.

Imajući u vidu okolnosti, menadžment kompanije je usmeravao odluke u pravcu diversifikacije celokupnog poslovanja sa krajnjim ciljem redistribucije visokih rizika. U tom smislu formirane su posebne poslovne jedinice koje su funkcionalno razdvojene, nazivamo ih Disributivni Centri, a partikularno svaki od njih nudi tržištu podjenako izdiferenciran output:

U svakom od DC postoji:

  1. Proizvodnja, trgovina, usluge
  2. Sve vrste pločastih materijala, kant trake i lepkovi, okov za nameštaj
  3. Veleprodaja, maloprodaja, uskoro i web prodaja
  4. Uvoz, izvoz, domaće transakcije
  5. Repromaterijal, poluproizvod, gotov proizvod

Ovakav pravac razvoja determinisan je i željom da se maksimizuje kvalitet servisa koji nudimo klijentima, sa krajnjim ciljem plasmana: BILO KOJI ARTIKAL IZ ASORTIMANA, U ROKU 48H, U BILO KOJU TAČKU NACIONALNOG TRŽIŠTA. Zbog toga je i planirana regionalna lociranost DC:

  1. Ivanjica
  2. Kragujevac
  3. Beograd

Distributivni Centar Ivanjica

Tis d.o.o. Ivanjica
Sađavac bb
Tel: +381 32 651 922, +381 32 651 923, +381 32 651 927
Fax: +381 32 660 121
office@tis.rs

Distributivni Centar Nova Pazova

Tis d.o.o. ogranak Nova Pazova
Industrijska zona sever, potez Berbernica
Tel: +381 22 327 444, +381 22 327 555
Fax: +381 22 327 555
pazova@tis.rs

Distributivni Centar Tis-Jelovica

Tis – Jelovica d.o.o.
Industrijska zona Petrovac, 34000 Kragujevac,
Kanicova bb
Tel: +381 34 333 400; Fax: +381 34 333 400
office@tis-jelovica.rs

Izložbeni Prostor - MP Ivanjica

“TIS” d.o.o. Ivanjica
Sadjavac bb,
Prodajni objekat br.1,32250 Ivanjica,
Tel : + 381 32 651 860,
office@tis.rs

Izložbeni Prostor - MP Pazova

“TIS” d.o.o. MP Pazova
Industrijska zona bb
22330 Nova Pazova,
Tel : + 381 22 327 111, + 381 22 327 333
mp.pazova@tis.rs