Nakon odabira materijala (dekora i debljine) i definisanih mera, kupac svoju porudžbinu definiše s referentom tehničke pripreme. Mere se zatim kompjuterski obrađuju da bi se maksimizovala iskorišćenost ploče iz koje će se rezati pojedini elementi za nameštaj. Korišćenjem Wintable Professional programa za izradu optimalnih šema za sečenje pločastih materijala i linijskih materijala postižu se izvanredni rezultati. Ti rezultati se ogledaju u značajnom povećanju produktivnosti i profesionalnosti. Optimizacijom krojnih lista programom Wintable, postiže se maksimizacija iskorišćenosti materijala kao i minimizacija ostataka nakon rezanja, troškova u materijalu i radu. Efikasnost prilikom primene programa u odnosu na ručno izračunavanje je višestruko povećana. Postoji više mogućnosti naručivanja u Tis-u.

Prvi je način je takav da kupac diktira referentu tehničke pripreme dimenzije potrebnih elemenata, koji ih zatim unosi u računarski program za optimizaciju krojne liste nakon čega program iscrtava šemu krojenja.

Druga mogućnost jeste naručivanje elektronskim putem, tako što se popuni za to namenjena tabela u Excel formatu koja se zatim šalje e-mailom referentu tehničke pripreme, putem e-mail adrese prodajnog centra u kojem se želi podignuti roba ili se tabela donosi u prodajni centar gde će referenti tehničke pripreme izvršiti obradu.

Treća mogućnost je naručivanje materijala koristeći samostalni deo programa Wintable PRO za unos podataka. Taj program na raspolaganju je našim kupcima, koji ne žele da čekaju na unos podataka kod nas u firmi. Na taj način naši kupci uvek mogu biti u toku, kojih materijala ima na stanju.