Pun naziv firme

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE "TIS" D.O.O. IVANJICA

Ime i prezime ovlašćenih lica

Milena Lazović - direktor
Momčilo Babić - zastupnik

PIB

101062612

Adresa firme

Šume BB, 32250 Ivanjica

Broj telefona

032/651-922, 651-923, 651-927, 660-120

Broj faxa

032/660-121

Ogranak

TIS DOO NOVA PAZOVA

Adresa ogranka

Industrijska zona bb, 22330 Nova Pazova

Broj telefona

022/327-111, 327-333,327-444, 327-555

Broj faxa

022/327-555

Tekući računi

Banka Intesa 160-0000000133954-85
Procredit banka 220-0000000031358-11
Societe Generale banka 275-0010220724102-29
OTP banka 325-9500900020478-64
Erste banka 340-0000011011457-73