IDENTIFIKACIONI PODACI

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE

T I S  D.O.O. IVANJICA

T I S  D.O.O.

160-0000000133954-85;

250-4200000035030-13;

220-0000000031358-11;

325-9500900020478-64;

205-0000000102386-32;

275-0010220724102-29;

340-0000011011457-73;

170-0030013599000-94;

330-0000036000565-37;

310-0000000215005-54;

285-1001000001272-83;

04206637906

PUN NAZIV FIRME

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE

T I S  D.O.O. IVANJICA

SKRAĆENI NAZIV FIRME

T I S  D.O.O.

TEKUĆI RAČUNI

160-0000000133954-85;

250-4200000035030-13;

220-0000000031358-11;

325-9500900020478-64;

205-0000000102386-32;

275-0010220724102-29;

340-0000011011457-73;

170-0030013599000-94;

330-0000036000565-37;

310-0000000215005-54;

285-1001000001272-83;

REGISTARSKI BROJ

04206637906

06637906  

3109

101062612     

ŠUME BB

32250

IVANJICA

MATIČNI BROJ

06637906  

ŠIFRA DELATNOSTI

3109

PIB

101062612     

ADRESA

ŠUME BB

32250

IVANJICA

NAČINI PLAĆANJA

  • Gotovinsko plaćanje – Plaćanje u gotovini.
  • Gotovinsko Virmansko plaćanje – Plaćanje preko računa.
  • Plaćanje debitnim i kreditnim karticama
    Prihvatamo sledeće kreditne kartice:
    VISA, MASTER CARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, DINA, DINERS.
  • Plaćanje čekovima građana