PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE "TIS" D.O.O. IVANJICA

Milena Lazović - direktor
Momčilo Babić - zastupnik

101062612

Šume BB, 32250 Ivanjica

032/651-922, 651-923, 651-927, 660-120

032/660-121

TIS DOO NOVA PAZOVA

Industrijska zona bb, 22330 Nova Pazova

022/327-111, 327-333,327-444, 327-555

022/327-555

Banka Intesa 160-0000000133954-85
Procredit banka 220-0000000031358-11
Societe Generale banka 275-0010220724102-29
OTP banka 325-9500900020478-64
Erste banka 340-0000011011457-73