Kompanija TIS d.o.o. osnovana je 1993. godine sa sedištem u Ivanjici, a osnovna delatnost bila je proizvodnja i promet rezane građe. Težak i neizvestan privredni ambijent u tom periodu uzrokovao je česte dopune osnovne delatnosti u cilju uspostavljanja viših poslovnih performansi. Na taj način, tri godine kasnije trgovina pločastim materijalima za proizvodnju nameštaja postaje centralna tačka podizanja poslovne aktivnosti. U svom daljem razvoju kompanija pored trgovine širokom paletom repromaterijala za proizvodnju nameštaja, svoju delatnost širi i kroz pružanje usluga ali i kroz proizvodnju poluproizvoda i gotovog nameštaja. Danas je TIS tržišni lider u oblasti distribucije repromaterijala za izradu pločastog nameštaja.

Biti najbolji u oblasti trgovine u regionu, biti standard i merilo kvaliteta i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja- kupcima prvi izbor pri kupovini, zaposlenima poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner i društveno odgovorna kompanija. Vrednosti na kojima temeljimo naš uspeh su kvalitet, poverenje, inovativnost i razumevanje potreba naših kupaca.

Naša je misija da pružimo svakom kupcu najbolju vrednost za novac koji daje, kroz vrhunsku uslugu i zadovoljstvo kupovine i pažljivo odabran asortiman roba i usluga sa naglaskom na kvalitet.

1998: Otpočinje sa radom veleprodajno skladište i maloprodajni objekat locirani u Požarevcu.
2001: Otvoreno centralno veleprodajno skladište i poslovna zgrada u Ivanjici.
2002: Otvoren maloprodajni objekat u Ivanjici, TIS d.o.o.- Kuća nameštaja, Ivanjica.
2003: Osnovana ćerka kompanija MATIS d.o.o. za serijsku proizvodnju nameštaja.
2004: Zatvoren poslovni centar TIS d.o.o. u Požarevcu.
2006: Uspostavljen subdistributivni partnerski odnos za tržište Južne Srbije sa firmom Unistil d.o.o., Niš.
2008: Izgrađen i stavljen u upotebu magacinski prostor u Kragujevcu.
2009: Otvoren maloprodajni objekat u Beogradu, TIS d.o.o.- Prodavnica 2, Batajnica.
2011: Otvoren maloprodajni objekat u Kragujevcu, TIS-Jelovica d.o.o., Kragujevac.
2012: Otpočeo sa radom poslovno-distributivni centar TIS d.o.o., Nova Pazova.
2015: Zatvoren maloprodajni objekat u Batajnici.
2016: Otpočeo sa radom izložbeni salon, maloprodajni objekat i savremeni proizvodni pogon TIS -Nova Pazova.
2019: Prošireni kapaciteti skladišta u Novoj Pazovi, maloprodajnog objekta i osavremenjen proizvodni pogon TIS -Nova Pazova.
2020: Izgradnja novog distributivnog centra u Ivanjici, otpočeo sa radom novi b2b portal za online poručivanje.
2021: Otpočela sa radom nova kompanija u Crnoj Gori – Tis Monte.

Tis-Razvoj

Sistematski i gradualni pristup razvoju firme značio je pažljiv, adekvatan i pravovremen izbor investicionih aktivnosti kao odgovor na prepoznate tržišne šanse. Rezulat je pretočen u kompaniju TIS koja predstavlja regionalno koncipiran format visokih logističkih, komercijalno-finansijskih i inovativnih standarda. Permanentno unapređivanje postojećih i postizanje novih sposobnosti su karakter osnovnih težnji kompanije. Upoznavanje i uvođenje novog, modernijeg efikasnijeg jeste naš najveći izazov i motiv.

Na samom početku smo shvatili da kvalitet onoga što mi želimo da pružimo zavisi od kvaliteta svakog pojedinačnog elementa koji učestvuje u kreiranju proizvoda ili usluge koji nudimo, kao i njihovog međusobnog odnosa. Zbog toga je visok nivo kvaliteta osnovni kriterijum kod izbora proizvoda, osnovnog sredstva, selekcije ljudi, edukativnog programa, marketing alata. Ali ne samo eksterno, kompanija TIS je i interno okrenuta kvalitetu. Ona politiku kvaliteta uspostavlja, primenjuje i održava u skladu sa zahtevima standard ISO 9001:2015

U centru pažnje poslovne filozofije kompanije TIS nalaze se ljudi. Dobavljači, kupci, saradnici, zaposleni. Pažljiva i profesionalna selekcija, ispunjavanje svih preuzetih obaveza i mogućnost stalnog napredovanja jesu preduslov izgradnje i održavanja dugoročnih i kvalitetnih relacija na kojima se zasniva ne samo naš poslovni uspeh već i korporativna društvena odgovornost. Neraskidivo čvrste veze sa ljudima su inercija koja krči put još uspešnijoj budućnosti. Zbog toga je naš cilj da zadovoljstvo ljudi iz našeg poslovnog okruženja podignemo na još viši nivo.