Vlaknaste ploče proizvode se postupkom presovanja drvnih vlakana sa dodatkom organskih lepkova pod veoma visokim pritiscima i pri povišenoj temperaturi. Kod ekstrakcije drvenih vlakana bira se optimalan odnos mekog i tvrdog drveta. Dobijeni proizvod ima veoma homogenu strukturu, optimalnu gustinu i kao takav poseduje savršene mehaničke osobine za sečenje i dalju obradu. HDF ploča se lakira vodenim disperzivnim bojama sa završnim slojem od AC-UV laka.
HDF ploče su proizvod sa visokom prosečnom gustinom (High Density Fibreboard) od oko 850 kg/m3 u proseku. Izrađuju se u manjim debljinama, tipično od 3 do 8 mm. Koriste se kao sirove ploče i laminirane melaminskom folijom. U proizvodnji nameštaja oplemenjene HDF ploče istiskuju korišćenje klasičnih lesonit ploča zbog načina proizvodnje (HDF se proizvodi suvim postupkom presovanja bez korišćenja vode) koji manje zagađuje čovekovu okolinu.

UPOTREBA:

  • Za izradu nameštaja (leđa nameštaja, dna fioke…)
  • Za izradu konstrukcija enterijera
  • Za izradu sajamskih štandova
  • Za izradu unutrašnjih vrata, ramova za slike, promotivnih štandova i slično

KARAKTERISTIKE:

  • Dekorativnost
  • Pogodna za bušenje i farbanje