Vlaknaste ploče proizvode se postupkom presovanja drvnih vlakana sa dodatkom organskih lepkova pod veoma visokim pritiscima i pri povišenoj temperaturi. Kod ekstrakcije drvenih vlakana bira se optimalan odnos mekog i tvrdog drveta. Dobijeni proizvod ima veoma homogenu strukturu, optimalnu gustinu i kao takav poseduje savršene mehaničke osobine za sečenje i dalju obradu. HDF ploča se lakira vodenim disperzivnim bojama sa završnim slojem od AC-UV laka.
HDF ploče su proizvod sa visokom prosečnom gustinom (High Density Fibreboard) od oko 850 kg/m3 u proseku. Izrađuju se u manjim debljinama, tipično od 3 do 8 mm. Koriste se kao sirove ploče i laminirane melaminskom folijom. U proizvodnji nameštaja oplemenjene HDF ploče istiskuju korišćenje klasičnih lesonit ploča zbog načina proizvodnje (HDF se proizvodi suvim postupkom presovanja bez korišćenja vode) koji manje zagađuje čovekovu okolinu.

UPOTREBA:

 • Za izradu nameštaja (leđa nameštaja, dna fioke…)
 • Za izradu konstrukcija enterijera
 • Za izradu sajamskih štandova
 • Za izradu unutrašnjih vrata, ramova za slike, promotivnih štandova i slično

KARAKTERISTIKE:

 • Dekorativnost
 • Pogodna za bušenje i farbanje
DEBLJINA
 • SVE
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6