hranipex

Naziv: Jowat Cleaner- Sredstvo za čišćenje kanterica

Šifra artikla: 930.34

Upotreba:

Ispiranje opreme za nanošenje pomoću PUR lepka za topljenje. Redovno održavanje uređaja za topljenje i nanošenje koji rade sa vrućim lepkom na osnovi PUR. U granulama.

Karakteristike:

Jovat 930.34 se koristi za ispiranje PUR sistema za topljenje. Nakon toga sprečava se reakcija lepljivih ostataka u sistemu topljenja.

Pakovanje i skladištenje:

Može se čuvati u dobro zatvorenim posudama, hladnim i suvim (15–25 ° C).