Specifični zahtevi proizašli iz karaktera posla, delimične dislokacije i oskudne mogućnosti outsource rešenja, neminovno su utemeljili razvoj sektora transporta kao podsistema u sistemu usluga.

Primarno je tehnička, personalna i administrativna konfiguracija transporta bila determinisana isključivo potrebom isporuke sopstvene robe. Sa ciljem da se servis eksternim koricnicima obezbedi u punom kapacitetu i na taj način olakša komercijalni plasman trgovinske robe, razvijan je i sektor transporta.

Sam proces širenja i razvoja osnovne poslovne delatnosti, kasnije otvara brojne mogućnosti dodatnog razvoja transporta, pre svega prezimanje robe kod dobavljača u zemlji i inostranstvu, što je našem sektoru transporta dalo karakter domaćeg i međunarodnog prevoza robe.

Iz godine u godinu kvanitativne i kvalitativne performanse sektora transporta rastu. Povećava se broj vozila i njihova raznovrsnost, podiže se broj zaposlenih u sektoru, administrativni potencijal, beskompromisno se ispunjavaju najviši standardi i propisi iz ove oblasti. To znači da posedujemo moćan vozni park, sve potrebne dozvole i sertifikate, ljude i know-how  koji  nas lansira u veoma pouzdanog  i poželjnog logističkog partnera. Stoga, TIS danas nudi veoma širok spektar usluga iz ove oblasti i trećim licima, ne samo za svoje potrebe.

Razvili smo sve osnovne faze transporta:

UTOVAR
PREVOZ
ISTOVAR

Vršimo prevoz sopstvenim kamionima kojih ima ukupno preko 42, nosivosti od 2 tone do 24 tone:

DOMAĆI TERETNI TRANSPORT
MEĐUNARODNI TERETNI TRANSPORT

Posedujemo preko 20 manjih dostavnih i putničkih vozila

Pored ovoga razvili smo i sopstvene kapacitete za prateće delatnosti i aktivnosti podrške samom transportu kao što su:
Pumpa za snadbevanje gorivom, perionica vozila, kao i deo održavanja vozila u sopstvenoj režiji.

U sektoru transporta zaposleni su ljudi koji su od samog osnivanja deo poslovnog tima preduzeća, tako da poseduju dragoceno iskustvo i znanje iz ove oblasti. Dug niz godina u poslu, ogromna aktivnost, veoma kvalitetna i moderna tehničko-tehnološka opremljenost i tradicionalno profesionalan pristup garancija su da firma TIS podjednako kvalitetno razvija i ovaj segment firme. Najbolja potvrda tome su impresije i zadovoljstvo naših klijenata.