hranipex

Naziv: Kontakt lepak HraniPur PUR15 800ml

Šifra artikla: 850PUR15

Vrsta proizvoda:

Jednokomponentni poliuretanski lepak.

Oblast primene:

Koristi se za strukturalno spajanje i savršen je za lepljenje površina kao što su: drvo, cementna vlakna, metal, sendvič panel sa polistirenom, poliuretan, PVC, staklene-mineralne vune sa različitim oblogama.

Tehničke karakteristike:

Područje primene:

Svojstva:

Ne sadrži rastvarače. Veoma jak lepak, vodo i temperaturno otporan. Očvršćava nakon kontakta sa vazduhom ili vlagom iz materijala koji se lepe.

Saveti za upotrebu:

Proizvod se treba naneti na jednu od površina koje se lepe (na onu koja je bez laka ili boje); Materijali moraju biti čisti, suvi a bez primesa prašine ili masti. Za uklanjanje masnoće sa površina koje se lepe upotrebiti suve rastvarače. Naneti manju liniju lepka na površinu, spojiti sa drugom površinom i pritisnuti ujednačenim pritiskom. Može se pritisnuti rukom. Niska vlažnost vazduha produžava vreme očvršćavanja, u suprotnom, veća vlažnost skraćuje vreme očvršćavanja. Vreme presovanja može biti značajno umanjeno vlaženjem jedne površine koja se lepi. Upozorenje: sa podizanjem vlažnosti, povećava se i stvaranje pene.

Mere za bezbedno rukovanje:

Prilikom upotrebe proizvoda, ne treba ga stavljati u blizinu otvorenog plamena ili varnica, ne udisati isparenja, ne pušiti i obezbediti adekvatnu ventilaciju prostorije. Izbegavati kontakt sa kožom. Preporučljivo je nositi rukavice. Proučiti Bezbednosni List pre upotrebe i rukovanja sa proizvodom.

Skladištenje:

Rok trajanja: 12 meseci u originalnom pakovanju na 20°C. Čuvanje na temperaturama iznad 30°C može uzrokovati promenu svojstava. Ne čuvati na temperaturama ispod 10°C.