hranipex

Naziv: Lepak za prese HraniResin 47 (urea) (25kg)

Šifra artikla: RESIN47

Vrsta proizvoda:

Hraniresin 47 je karbamid-formaldehidna smola sa sadržajem specijalnog praha. Koristi se u drvnoj industriji za obradu u vrućem stanju. Odlikuje se visokom čvrstinom i dobrom preradom.

Oblast primene:

Koristi se na lesonitu, punjenim panelima, papiru i furniru.

Tehničke karakteristike:

Područje primene:

Vrsta proizvoda:

Hraniresin 47 je karbamid-formaldehidna smola sa sadržajem specijalnog praha. Koristi se u drvnoj industriji za obradu u vrućem stanju. Odlikuje se visokom čvrstinom i dobrom preradom.

Oblast primene:

Koristi se na lesonitu, punjenim panelima, papiru i furniru.

Instrukcije:

Proizvod mora biti razblažen vodom na cca. 65% sadržaja čvrstih supstanci, kao u sledećem sastavu:
Hraniresin 47 10kg
Hladna voda (15 – 20°C)
5kg

Period obrade pri:
15°C 7h
20°C 4h
30°C 2h

Period učvršćivanja pri:
60°C 8 min
80°C 100 sekundi
100°C 50 sekundi

Tokom nanošenja neophodno je povećati period učvršćavanja za jedan minut za svaki milimetar debljine drveta.

Površinska obrada i presovanje:

Nanosite pomoću aplikatora sa valjkom, špahtlom ili četkom. Količinu lepka je neophodno razložiti u zavisnosti od vrste materijala (obično između 100 i 200 g/m²). Radni pritisak prese zavisi od korišćenog materijala, u razmerama od 0,8 do 2 kg / cm².

Upozorenje:

Često kontrolišite, da li je lepak na dodir još vlažan i lepljiv. Drva, kao što su breza, palisander, tikovina, jela mogu nekada iziskivati specijalan sastav. Smesu za lepljenje bi trebalo ukoliko je moguće pripremati u posudama koje nisu od metala, ili u posudama od nerđajućeg čelika.

Pakovanje:

Papirni džak težine 25 kg.

Skladištenje:

Skladištenja: 6 meseci na 20°C u originalnim zatvorenim ambalažama. Pri skladištenju na temperaturama iznad 30°C i ispod 10°C, može doći do pogoršanja kvaliteta proizvoda. Ovaj proizvod je higroskopski i mora se štititi od vlage. Vlažna sredina može dovesti do stvrdnjavanja i lepak može postati neupotrebljiv.