hranipex

Naziv: Hranitherm 600.70 5kg

Šifra artikla: 600.70 LEPAKI

BrendHranipex
Baza / baza za čišćenjeEVA
Kom/pakovanje5
PrimenaAutomatska kanterica
Radna temperatura C190-210
Ton bojeSvetlo Natur

Tehničke karakteristike:

Područje primene:

Vrsta proizvoda:

Topivi lepak za kant trake – na EVA bazi

Polje primene:

Čvrsti termo-plastični lepak na EVA bazi za primenu na automatskim kantericama. Koristi se za lepljenje kant traka od poliestera, melamina, plastičnih laminata, ABS i PVC traka sa prajmerom.

Osnovni podaci:

Proizvod koji je mnogostrano upotrebljiv, karakteriše ga visoka brzina lepljenja, dobro otvoreno vreme I viskozitet.

Boja:

Svetlo natur

Upotreba:

Često proveravati temperaturu valjka za nanos lepka. Ukoliko je temperatura niža od preporučene može uticati na smanjenje otvorenog vremena i time pogrešnog lepljenja. Ukoliko je temperatura valjka za nanos iznad preporučene ona uzrokuje smanjenje koeficijenta viskoznosti (lepak postaje tečniji) sa mogućom promenom boje lepka i njegovom razgradnjom. Ukoliko se lepi hladan ili vlažan materijal otvoreno vreme je smanjeno. Ukoliko se desi duži zastoj prilikom kantovanja, preporučeno je da se temperatura lepka smanji za 30-40°C da bi se izbegla oksidacija lepka. Mogući razlozi lošeg lepljenja mogu biti: neodgovarajuća traka ili prisustvo drugih materijala na materijalu koji se lepi, kao što su prašina, voda, ulje. Ukoliko je ovo slučaj ukloniti uzroke koji ometaju lepljenje, ponoviti lepljenje i preporučeno je kontaktirati našu tehničku podršku.

Čišćenje:

Opremu za nanošenje bi trebalo redovno čistiti na primer lopaticom.

Skladištenje:

Rok trajanja: 12 meseci u fabrički zatvorenom pakovanju na 20°C. Čuvanje na temperaturama iznad 30°C može uzrokovati zgrudvavanje.

Bezbedonosna uputstva:

Čak i pri preporučenim temperaturama za rad, topivi lepak će oslobađati gasove koji mogu da iritiraju respiratorni sistem. Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Pre upotrebe pročitati Bezbedonosni List Materijala.