hranipex

Naziv: Kontakt lepak Hranifix 500ml

Šifra artikla: 840FIX01

Tehničke karakteristike:

Područje primene: